Lisensfornying

Hei alle!

I dag er ALLER SISTE DAGEN for mange av dykk til å fornya lisensen sjølv i 2015, lisensane går ut 1. februar, sjekk din om det er i år eller til neste år. Fornying gjer du sjølv via http://melwin.nak.no/ antan du er elev (PP2) eller pilot (PP3-5). Dette inkluderer pilotar med alle rettar, inkl instr, tandem etc.

Det er særs viktig at me alle flyr med gyldig lisens og betalt, gyldig medlemsskap for at forsikringa skal vera gyldig, og sjølvsagt for at fellesskapet ikkje skal få dårlegare vilkår i framtida.

(Ikkje gløym at underteikna kan sjekka status på lisensen din på nettet, fly lovleg!)

Ta kontakt om de støyter på problem.

Fly for fun, and safe!
Fagleg leiar Voss HPK