Møtereferater

Referat Årsmøte

Referater frå årsmøte 2013

Her er referatet frå årsmøte. Og eit lite medlemsmøte etterpå.. Takk for oppmøte. Og velkomne dei nye i styret

Referat 01.03.13

Har ligget litt etter i referatene våre. Beklager detta. Her kjem da 2. Og det kjem eit te snart.

 

Årsmelding og referat frå årmøte

Her finn de referat frå årsmøtet.

Møte referat styremøte 25/10/12

Litt av kvart:)

Møte referat styremøte 28/8/12

Info om heisen

Møte referat styremøte 26/4/12

Her er referat fra sist styremøte.

Om du vil lese alle referater so ligger desse under OM KLUBBEN menyen.

Ekstra styremøte 22.04.12

Me hadde eit ekstra styremøte for og diskutera vinterveko.

Les referat for info.

 

Møte referat styremøte 28/3/12

Her kjem da referat frå styremøte me hadde. Den største saken er innkjøp av minibuss, Som skal brukast te transport opp på startane våre, klubbtura og kursing. Om noen har tips te buss som me kan kjøpe, ta kontakt med meg. Meld og inn saker som du vil att me skal ta opp. Gode ideer sette me stor pris på. 
Frode Fester
Leiaren.

Årsmøte 2012

Her har du Årsmeldingen, årsreknskapet og møte referat frå Årsmøte. Takker alle som møtte.