Årsmøte 2012

Her har du Årsmeldingen, årsreknskapet og møte referat frå Årsmøte. Takker alle som møtte.