Ekstra styremøte 22.04.12

Me hadde eit ekstra styremøte for og diskutera vinterveko.

Les referat for info.